fbpx

Kursy dla obcokrajowców

Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy/Rosji/Białorusi w formule stacjonarnej

Oferujemy 30-godzinne kursy języka polskiego dla dorosłych obywateli krajów rosyjskojęzycznych na poziomach zaawansowania: podstawowym i średnio zaawansowanym, realizowane w formule zajęć stacjonarnych odbywających się w sali szkoleniowej. Nasi słuchacze podczas zajęć opanują słownictwo zarówno niezbędne do życia codziennego jak i pozwalające funkcjonować w środowisku zawodowym i biznesowym. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość przystąpienia do międzynarodowego…
Czytaj dalej

Курсы польского языка: дневное и вечернее обучение

Предлагаем 30-часовые курсы польского языка базового и среднего уровня для взрослых граждан, знающих русский язык, в виде дневных и вечерних занятий, которые проводятся в учебном зале. Наши слушатели во время занятий изучат словарный запас, который необходим как в повседневной жизни, так и используем в профессиональной и деловой речи. После окончания обучения существует возможность сдачи международного…
Czytaj dalej