fbpx

#mlodziaktywni – Wsparcie dla 50 osób z woj. lubuskiego w zdobyciu zatrudnienia

Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Instytucja, w której wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.25-08-K05/21
Okres realizacji projektu: od: 2021-11-01 do: 2023-02-28
Obszar realizacji projektu: województwo lubuskie
Powiat: żarski, zielonogórski, żagański, krośnieński, Zielona Góra.

Instytucja szkoleniowa Akapit wesprze 50 osób z woj. lubuskiego zwiększając możliwość ich zatrudnienia i utrzymania pracy.

Projekt: #mlodziaktywni otrzymał dofinansowanie z WUP Zielona Góra
w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K05/21 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem Projektu pn. “#mlodziaktywni” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez 50 osób, w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, w tym przez osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP; w szczególności osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. z powodu pandemii COVID-19, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, w tym osoby zamieszkujące miasta tracące funkcje społeczno- gospodarcze: Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary.

Wsparcie jest skierowane do osób, spełniających łącznie warunki:

 • w wieku 18-29 lat (do dnia 30 urodzin)
 • pozostających bez pracy tj. do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP
 • zamieszkujących powiaty: żarski, żagański, krośnieński, zielonogórski lub miasto Zielona Góra z woj. lubuskiego.

W ramach projektu pn. “#mlodziaktywni” realizowane będą poniższe działania:

 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Poradnictwo zawodowe
 • Warsztaty kariery
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Grupowe pośrednictwo pracy
 • Wsparcie psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże
 • Stypendia szkoleniowe i stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Budżet projektu wynosi 614 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 583 300 zł.


BIURO PROJEKTU

Akapit, ul. o. R. Kalinowskiego 3/1, 68-200 Żary,
Kontakt: e-mail: projekt@akapit.edu.pl
numer telefonu kom.: 533 496 716, 531 477 970
Biuro Projektu otwarte w wtorki i czwartki: od 9.00 do 16.00

#mlodziaktywni