O projekcie #mlodziaktywni

Celem głównym Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienie oraz jego utrzymanie przez 50 osób, w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, w tym przez osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP; w szczególności osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. z powodu pandemii COVID-19, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, z woj. Lubuskiego.