fbpx

Akredytacje

Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny TGLS

Firma Angelika Sznabel Akapit jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym The Global Language System Polska.

Instytucja posiada uprawnienia do przeprowadzania certyfikacji poprzez organizację i przeprowadzenie egzaminów językowych TGLS DIRECT. 

Egzaminy sprawdzają umiejętności językowe na poziomach od A1 do C2 i są przeprowadzane w formie testu i rozmowy.

Egzamin TGLS DIRECT testuje kompetencje:

– rozumienie ze słuchu (czas trwania: 15 minut na wszystkich poziomach),

– rozumienie tekstu czytanego z elementami poprawności językowej (czas trwania: 15 minut na poziomach A1-A2 i B1 – B2; 35 minut na poziomach C1 – C2),

– komunikację pisemną (czas trwania: 15 minut na poziomach A1 i A2; 20 minut na poziomach B1-B2; 30 minut na poziomach C1-C2),

– komunikację ustną (czas trwania: ok. 10 minut na poziomach A1 i A2; 15 minut na poziomach B1-C2).

Więcej informacji:

http://www.tgls.pl/certyfikaty-i-egzaminy-tgls/tgls-direct

Akredytacja TGLS Quality Alliance

Firma Angelika Sznabel Akapit posiada znak jakości The Global Language System Quality Alliance

Znak jakości TGLS Quality Alliance to zbiór doświadczenia kierowników merytorycznych oraz obserwowanych dobrych praktyk, dzięki czemu zapewnia wykorzystanie adekwatnych standardów jakości do prowadzonych szkoleń.

Firma Angelika Sznabel Akapit dzięki posiadanej akredytacji może realizować szkolenia przy udziale dofinansowania ze środków unijnych i publicznych, w tym szkolenia adresowane dla kadry zarządzającej oraz pracowników firm realizowanych poprzez Bazę Usług Rozwojowych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ponownie weryfikowała Znak Jakości dla instytucji szkoleniowej TGLS Quality Alliance w związku z procesem legislacyjnym zmierzającym do zmiany rozporządzenia ws. Krajowego Systemu Usług dla MŚP m.in. w zakresie kryteriów rejestracji podmiotów. W dniu 25 lipca 2016 PARP opublikował aktualną listę certyfikatów i akredytacji, na której znajduje się Znak Jakości TGLS QA. 

Więcej informacji:

https://znak-jakosci.tgls.pl/lista-osrodkow-tgls-w-polsce

Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny ECCC

Firma Angelika Sznabel Akapit jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym ECCC uprawnionym do przeprowadzenia egzaminów z zakresu kompetencji cyfrowych na różnych poziomach, od podstawowego A po zaawansowany C, oraz wydania, po ich zdaniu, Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych.

Jako licencjonowany Ośrodek Egzaminacyjny ECCC zapewnia:

– organizację i przeprowadzanie Egzaminów ECCC

– dostęp do Systemu Egzaminacyjnego ECCC

– wydruk certyfikatów i przekazanie ich osobom egzaminowanym

– obsługę finansową egzaminów.

Certyfikat ECCC jest polską inicjatywą wspomagającą budowę społeczeństwa informacyjnego w Europie. Wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach: od podstawowego, poprzez średniozaawansowany, zaawansowany, aż po najwyższy – ekspercki. Zakresy kompetencji na poszczególnych poziomach i modułach precyzyjnie definiują sylabusy. Standard ECCC jest skierowany do wszystkich użytkowników. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: http://www.eccc.edu.pl/

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Firma Angelika Sznabel Akapit od 22.03.2011r. jest Instytucją szkoleniową posiadającą aktywny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pod numerem: 2.08/00041/2011

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

Firma Angelika Sznabel AKAPIT od dnia 15.10.2015r. jest Agencją zatrudnienia posiadającą aktywny wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pod numerem: 12854

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

PRINCE2 Foundation

Angelika Sznabel ukończyła akredytowane szkolenie Zarządzanie projektami PRINCE2 Foundation oraz zdała międzynarodowy egzamin. Certyfikat potwierdza umiejętności i kwalifikacje w zakresie procesu skutecznego zarządzania projektami. Przygotowanie i realizacja projektów w Firmie Angelika Sznabel Akapit za pomocą metodyki PRINCE2 daje korzyści w postaci zarządzania ryzykiem, jakością i prowadzeniem nadzoru.

https://www.prince2.com/pl/what-is-prince2