fbpx

UWAGA! Wydłużamy do 15.04.2021 r. termin naboru Dokumentów Rekrutacyjnych!

UWAGA! Wydłużamy do 15.04.2021 r. termin naboru Dokumentów Rekrutacyjnych!

Informujemy, że otrzymaliśmy z Instytucji Pośredniczącej nowe Wytyczne dot. obowiązku potwierdzania danych i spełniania warunków udziału danej osoby w projekcie pn. Lubuski Biznes ma POWER. Zmiana dotyczy dodatkowego oświadczenia uczestnika projektu potwierdzającego, że jego dane wynikające z Formularza rekrutacyjnego oraz Oświadczeń złożonych na etapie rekrutacji nie uległy zmianie na dzień rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia, czyli szkoleniu – Załącznik nr 16.

Ponadto doprecyzowane zostały Podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie &4 pkt.1 Regulaminu Rekrutacji:

Uczestnikami Projektu będzie 150  osób zamieszkałych na terenie woj. lubuskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

– są osobami biernymi zawodowo, nieuczestniczącymi w kształceniu lub szkoleniu (wsparcie przewidziane dla 27 kobiet i 18 mężczyzn biernych zawodowo) lub

– osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi  w ewidencjach Powiatowego Urzędu Pracy (wsparcie przewidziane dla 63 kobiet i 42 mężczyzn bezrobotnych, niezarejestrowanych w ewidencjach PUP) oraz

– są w wieku 18-29 lat  (wiek jest określany na podstawie daty urodzenia Kandydata/ki i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w niniejszym projekcie tj. w dniu rozpoczęcia udziału w „Szkoleniu z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”) oraz

– utraciły zatrudnienie po dniu 01.03.2020 w wyniku pandemii COVID-19.

Zaktualizowany został Regulamin Rekrutacji o Załącznik nr 10, nr 12 oraz nr 16. DO POBRANIA TUTAJ

 

Życzmy powodzenia!