fbpx

Język polski dla obcokrajowców

Język polski dla obcokrajowców

Rozmawiaj swobodnie po polsku – Kurs języka polskiego dla cudzoziemców

Zapraszamy na naukę języka polskiego dla do cudzoziemców (pracowników, studentów, osób prywatnych, pracowników firm oraz urzędów). Kurs skierowany jest przede wszystkim do osób narodowości ukraińskiej i rosyjskiej. Prowadzone lekcje są zaprojektowane w taki sposób, aby w jak najdogodniejszym czasie opanować podstawy języka polskiego, odmianę czasowników, prawidłowe konstruowanie zdań i wypowoadanie się na różnorodne tematy. Słownictwo jest przystosowane do codziennych potrzeb, takich jak praca, zakupy czy wyjście do kina. Istotnym elementem naszych zajęć jest zakres słownictwa potrzebny do załatwienia różnych spraw administracyjnych w urzędach, szpitalu czy na poczcie.

 

Dołącz do grupy osób, która zna ten język i posługuj się nim swobodnie w pracy i w życiu w Polsce, a wszystko stanie się prostsze.

 

Kurs języka polskiego na poziomie podstawowym

– podstawowe elementy języka polskiego przydatne w sytuacjach życia codziennego (przedstawianie się, rozmowa o pracy, rodzina, kolory, pogoda, zainteresowania),

– słownictwo niezbędne do komunikowania się (pytanie o drogę, podróż, sytuacje na lotnisku/dworcu, zakupy, restauracja),

– gramatyka w pigułce (czas teraźniejszy, przeszły, stopniowanie przymiotników, podstawowe czasowniki, liczebniki itp.),

– konwersacje.

 

LOKALIZACJA I TERMINY (HARMONOGRAM):

Liczba godzin: 12 godzin zegarowych

Liczba spotkań: 12

Czas trwania: wrzesień – grudzień 2019

Intensywność kursu: Zajęcia 1x w tygodniu

Tryb nauki: w dni robocze

Godziny zajęć:

Wielkość grupy: 4 – 8 osób

Miejsce: ul. Długosza 21a/1, 68-200 Żary

 

KOSZT:

Płatność jednorazowa: 360 zł brutto – rabat 10%

Płatność w 2 ratach: po 180 zł brutto

 

CENA OBEJMUJE:

– 12 godz. zegarowych kursu stacjonarnego

– wsparcie merytoryczne lektora podczas realizacji zajęć

– materiały szkoleniowe

 

KORZYŚCI:

– Program nauczania dostosowany do umiejętności grupy

– Kurs podzielony na równe części konwersatoryjne i gramatyczne

– Praktyczny zakres słownictwa realizowany podczas zajęć

– Regularne testy badające postępy w nauce

– Karty informacji o postępach w nauce

– Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu

– Możliwość zorganizowania zewnętrznego egzaminu TGLS*

– Przyjacielski stosunek do uczestników i indywidualne podejście

– Nauka w małych grupach (6-8 osób), swobodna atmosfera

 

UCZESTNICY:

Cudzoziemcy, przede wszystkim narodowości ukraińskiej lub rosyjskiej, przebywający na terytorium Polski, chcący nabyć umiejętności posługiwania się językiem polskim w sposób komunikatywny.

 

* Opłata za Kurs nie obejmuje kosztów egzaminu zewnętrznego, który jest zamawiany indywidualnie dla każdego uczestnika kursu, po złożeniu stosownego oświadczenia oraz po wniesieniu opłaty za egzamin TGLS.

 

OŚWIADCZENIE

REGULAMIN

UMOWA