fbpx

Spotkanie informacyjne w Jasieniu 16.10.2018 godz. 17.00

Spotkanie informacyjne w Jasieniu 16.10.2018 godz. 17.00

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych kursów j. niemieckiego i j. angielskiego.

Termin i miejsce spotkanie: 16.10.2018, środa, godz. 17.00, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu ul. Armii Krajowej 3

 

Bezpłatne kursy języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego realizowane są w wymiarze 120h na różnych poziomach zaawansowania: A1 – podstawowym, A2 – ponad podstawowym, B1 – średnio zaawansowanym, B2 – zaawansowanym, C1 – biegłym.

Grupy tworzone będą na terenie całego województwa lubuskiego. Warunkiem uruchomienia grupy w danej miejscowości jest zgłoszenie się min. 12 osób na dany kurs językowy o podobnym poziomie zaawansowania.

Kursy bez względu na statut uczestnika na rynku pracy są bezpłatne.

Zajęcia odbywają się zazwyczaj popołudniami, dwa razy w tygodniu po 2h30min (w tym przerwa 15 minutowa) lub w weekendy: wówczas zajęcia odbywają się w soboty po 3h15 min (w tym przerwa 15min).

Do udziału w projekcie kwalifikują się osoby spełniające następujące warunki:

– zamieszkanie na terenie województwa lubuskiego (w pierwszej kolejności do projektu kwalifikowane będą osoby zamieszkujące na terenach wiejskich (zgodnie z klasyfikacją GUS))

– wiek w przedziale 25-49 lat (posiadające wykształcenie maksymalnie (co najwyżej) średnie tj. ISCED 3 (ukończona szkoła podstawowa lub gimnazjalna lub zawodowa lub liceum ogólnokształcące lub liceum zawodowe lub technikum)

lub

– wiek w przedziale 50-64 lata (wykształcenie dowolne).