fbpx

Bezpłatny Kurs – Podstawy projektowania stron www – Kurs zakończony!

Bezpłatny Kurs – Podstawy projektowania stron www – Kurs zakończony!

Bezpłatny Kurs  na poziomie podstawowym A – 30 godzin edukacyjnych

Zakres:
Podstawy projektowania stron www

Warunki udziału:
– zamieszkanie na terenie województwa lubuskiego
– wykształcenie maksymalnie średnie – czyli brak wykształcenia, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, technikum liceum
– w wieku 25 – 64 lata
– pierwszeństwo udziału osoby zamieszkujące tereny wiejskie, w wieku powyżej 50 roku życia, z orzeczeniem o niepełnosprawności