fbpx

Bezpłatny kurs komputerowy – Poszukiwanie pracy przez Internet – Kurs zakończony!

Bezpłatny kurs komputerowy – Poszukiwanie pracy przez Internet – Kurs zakończony!

Bezpłatny Kurs komputerowy na poziomie podstawowym A – 20 godzin edukacyjnych

Zakres:
Poszukiwanie pracy przez Internet i przygotowanie profesjonalnego CV

Warunki udziału:
– zamieszkanie na terenie województwa lubuskiego
– wykształcenie maksymalnie średnie – czyli brak wykształcenia, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, technikum liceum
– w wieku 25 – 64 lata
– pierwszeństwo udziału osoby zamieszkujące tereny wiejskie, w wieku powyżej 50 roku życia, z orzeczeniem o niepełnosprawności