fbpx

Bezpłatny Kurs komputerowy – Dolny Śląsk

Bezpłatny Kurs komputerowy – Dolny Śląsk

Bezpłatny Kurs komputerowy na poziomie podstawowym A – 100 godzin edukacyjnych

Warunki udziału:

  • zamieszkanie na terenie województwa dolnośląskiego
  • osoby w wieku 25 – 49 lat posiadające wykształcenie maksymalnie średnie – czyli brak wykształcenia, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, technikum liceum
  • osoby w wieku 50 – 64 lata mogą posiadać również wykształcenie policealne, wyższe – liczba miejsc ograniczona
  • pierwszeństwo udziału osoby zamieszkujące tereny wiejskie, w wieku powyżej 50 roku życia, z orzeczeniem o niepełnosprawności