fbpx

Bezpłatny kurs komputerowy – Kurs zakończony!

Bezpłatny kurs komputerowy – Kurs zakończony!

Bezpłatny Kurs komputerowy na poziomie podstawowym A – 20 godzin edukacyjnych
Bezpłatny Kurs komputerowy na poziomie średnio-zaawansowanym B – 30 godzin edukacyjnych

Moduł do wyboru:
1. Microsoft Word (edytor tekstu)
2. Microsoft Exel (arkusz kalkulacyjny)
3. Microsoft Power Point (prezentacje)
4. Microsoft Internet (obsługa Internetu, wyszukiwanie danych, poczta elektroniczna, komunikatory)

Warunki udziału:
– zamieszkanie na terenie województwa lubuskiego
– wykształcenie maksymalnie średnie – czyli brak wykształcenia, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, technikum liceum
– w wieku 25 – 64 lata
– pierwszeństwo udziału osoby zamieszkujące tereny wiejskie, w wieku powyżej 50 roku życia, z orzeczeniem o niepełnosprawności